Zdjęcie Sądu Okręgowego w Suwałkach

ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 13 00, fax. 87 563 13 03
Powszechna Informacja Telefoniczna, Biuro Obsługi Interesantów 87 563 12 48
e-mail: so@suwalki.so.gov.pl

 

UWAGA!

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach należy kontaktować się telefonicznie z

Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 563 12 48

e-mail: boi@suwalki.so.gov.pl

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

 
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek -  700 – 1500
 
 
 
Dojazd z dworca PKP komunikacją miejską nr 8 do przystanku Sejneńska 4 (SĄD).
Odległość z dworca PKS wynosi około 700m.
 
Jednostki podległe 
- Sąd Rejonowy w Augustowie

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Strona główna

  Ostatnie wiadomości

 • Sprawy medialne

  SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW    Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach   II K 302/16  Wiesław G.  i 3 inn. ( art. 296 § 3 kk w zb. z art. 297 §1 kk )  –  sprawa przekazana do rozpoznania wg. właściwości Sądowi Okręgowemu w Suwałkach - terminu nie wyznaczono;   II K 9/17  Justyna M. G ( art. 228 §1 kk x 15 )  -  14 i 18. 04.2017r. godz. 10:00   Sąd...
  czytaj więcej...
 • Podział czynności sędziów Sądu Okręgowego w Suwałkach

  Wydział Cywilny: Cezary Olszewski Aneta Ineza Sztukowska Mirosław Krzysztof Derda Małgorzata Szostak-Szydłowska Elżbieta Iwona Cembrowicz Alicja Wiśniewska Joanna Walczuk Antoni Czeszkiewicz   Wydział Karny: Waldemar Franciszek Malec Ryszard Filipow Jacek Sowul Tomasz Uściłko Beata Elżbieta Okrągła Grażyna Zielińska Marcin Bolesław Walczuk Maciej Henryk Romotowski   Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: Danuta Zdzisława Poniatowska Piotr Witkowski...
  czytaj więcej...
 • Portal Informacyjny

  Z dniem 1 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach uruchomił Internetowy Portal Informacyjny.   Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A-022/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 16 czerwca 2013 r.   w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Suwałkach   Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:  ...
  czytaj więcej...
 • Kontrola zarządcza

  Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                  (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem,...
  czytaj więcej...
 • Biegli sądowi

  Lista biegłych sądowych udostępniona jest w sekretariatach Wydziałów i Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania.   Jak zostać biegłym sądowym? Przepisy dotyczące biegłych sądowych.   Dokumenty, które powinien przedłożyć kandydat na biegłego  Kwestionariusz osobowy  Obowiązujące przepisy dotyczące biegłych  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w...
  czytaj więcej...
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj