Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

2018.01.26 - Uchwała Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu...

     Po dyskusji, Kolegium w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło, uchwałę o skierowaniu do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, na podstawie art. 114 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wniosku o dokonanie oceny zachowania sędziego referenta w sprawie II Kp 38/18 pod kątem ewentualnego przewinienia służbowego polegającego na naruszeniu przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w zakresie procedowania w sprawach pilnych, w związku z pierwotnym wyznaczeniem posiedzenia na dzień 26 stycznia 2018r.

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-06-18 w 0.02446 s.