Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Informacje prasowe

 

              Rzecznik Prasowy                                                              Suwałki, dnia  11 lipca 2014r.
   Sądu Okręgowego w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 45
tel. 087 5631327, tel. kom. 601 395 210
fax 087 563 12 25
 
 
A – 061- 7 / 14
                                                                       
                                        I   N   F   O   R   M   A   C   J  A
 
           W związku z okresem urlopowym Rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach informuje, iż od dnia 11 lipca 2014r.  do dnia 25 lipca 2014r. informacje pozostające w kręgu zainteresowania mediów i prasy udzielane będą pod numerem telefonu 087 563 12 24 (p. Ewa Radzewicz).
       Od dnia 28 lipca 2014r. do dnia 18 sierpnia 2014r. w w/w kwestiach prosimy kontaktować się z numerem tel. 087 563 13 00.
 
 
                                                                                          Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
                w Suwałkach
 
 
     Marcin Walczuk   
 
 
 
 
 

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-08-21 w 0.02277 s.