Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Kierownik Szkolenia

 

Kierownik Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Sędzia Sądu Okręgowego - Grażyna Zielińska

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 45

tel. (87) 56 31 218

e-mail: grazyna.zielinska@suwalki.so.gov.pl

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-08-21 w 0.03885 s.