Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Oddział Finansowy

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 92
fax: 87 563 12 92
e-mail: finanse@suwalki.so.gov.pl

Główny Księgowy i Kierownik Oddziału: Renata Kaleta
tel: 87 563 12 01
pokój 122
e-mail: renata.kaleta@suwalki.so.gov.pl

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2017-11-21 w 0.02896 s.