Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Sekcja Penitencjarna i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45

tel: 87 563 12 24

 

Kierownik Sekcji SSO Tomasz Uściłko

tel: 87 563 12 24

pokój 217

 

Kierownik Sekretariatu  Ewa Beata Drażba

tel: 87 563 12 24; fax  87 563 12 24

pokój 147

 

Przedmiot działalności:

Do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym  sprawach z zakresu prawa karnego. Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji, a uściślone w art. 1 § 2  3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-02-23 w 0.05609 s.