Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Tryb działania jednostek organizacyjnych

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

 

TRYB DZIAŁANIA PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH I ICH DZIAŁALNOŚCI W RAMACH GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ:

 

Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi dochodów własnych. Wszystkie opłaty, grzywny i inne  należności są przekazywane na dochody Skarbu Państwa.

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-02-20 w 0.07807 s.