Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

II W 1022/17 Dariusz J. - osk. z art. 86 § 1 kw - t. 16.11.2017r. godz. 09::00     

 

II K 775/17  Wieslaw G. i 3 inn. osk. z art.  296 § 3 kk w zb. z art. 297§ 1 kk w zw. z art. 12 kk)  t. 06.11.2017r. godz. 09:00

 

II W  1291/17  Rafał L i inn  ( dot. zakłócania porządku na wystawie dot. gen. Andersa)  - b/t

 

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

 

II K 160/14  - Marek D. –  osk. z art. 286 §1 kk –   b/t

II K 134/17 - Grzegorz K. -  osk. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art 156§ 2 kk ( dot. wypadku na torze kartingowym w Augustowie) -   28.12.2017r. godz. 11:00

II K 259/17 - Paweł Ł. - osk. z art.  56 ust. 1 i 3 ustayw z dn. 29.07.2015r o przeciwdziałaniu narkomanii  - 08.11.2017r. godz. 09:00;

II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  - t. 21.11.2017r. godz. 09:00

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 

 

II K 775/17  -  Wiesław G. i 3 inn ( osk. z art. 296 § 3 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk)  - t. 06.11.2017r godz. 09:00

 

IIK  75/14 – Wojciech K. i inni ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 54 § 1 kks i inne - grupa zorganizowana, przemyty) –   termin  24.11.2017r. godz. 09:00

 

II K  12/17 Arkadiusz G i 18 inn ( osk. z art.  264 § 3 kk w zw. z art. 12 kk, art. 258 §1 kk i nne -  zwrot sprawy do uzupełnienia

 

II K 2/17 - Arkadiusz P i 3 inn. ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 264 §3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk) -  termin  08.11. 2017r. godz. 10:30;

 

II Ka  248/17   Justyna M. G ( osk. z art. 228 §1 kk x 15 )  -  t. 23.11.2017r. godz. 10:30

 

II Ka 249/17 Rafał  L i inn.   ( dot. zakłócania porządku na wystawie gen. Andersa) - 26.10.2017r. godz. 08:40  - wyrok

 

II Ka  235/17 - Ryszard  W.  ( art. 160 § 1 kk w zb. z art.  155 kk i inne - t.  09.11.2017r. godz. 12:00  ( apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w Augustowie)

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach

 
VI K 12/17  Arkadiusz N. ( osk. z art. 212§ 1 i 2 kk) - t.  26.10.2017r. godz. 10:30

 

                                          

 

 

 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawy medialne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.