Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

II W  1291/17  Rafał L i inn  ( dot. zakłócania porządku na wystawie dot. gen. Andersa)  -  odroczono ogłoszenie wyroku  -  t. 24. 05. 2018r. godz. 11: 00

 

II K 1258/17 - Andrzej i Dariusz T.,  Rafał Cz. ( art. 271 § 1 i 3 kk) - t. 18.06.2018r. godz. 10:00

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

 

II K 160/14  - Marek D. –  (osk. z art. 286 §1 kk - dot. pobierania opłat za leki) 
- odroczna bez terminu;

II K 134/17 - Grzegorz K. -  osk. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art 156§ 2 kk ( dot. wypadku na torze kartingowym w Augustowie) -   16.07.2018r. godz.  10:30


II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  -  09.07.2018r. godz. 09:30

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 

 

II K 2/18 - Arkadiusz P i 3 inn. ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 264 §3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk - zorganizowana grupa przestępcza ) -  t.  02-04.07.2018r.  godz. 09:30

II Ka  248/17   Justyna M. G ( osk. z art. 228 §1 kk x 15 - zarzuty korupcyjne )  -  18.06.2018r. godz. 12:00 - ogłoszenie wyroku;

II K 93/17 -  Lassad  A.  ( osk. z art. 148 § 1 kk i inne - sprawa dot. zabójstwa w barze kebab w Ełku ) -  sprawa  odroczona bez terminu;

II K  97/17 -   Arkadiusz Z. ( at. 148 § 2 pkt. 2 kk i inne - zabójstwo  w domu seniora
w Suwałkach) - t. 19 i 27. 06. 2018r. godz. 09:00

II K 20/18 - Przemysław H. i 2 inn ( art. 158 § 3 kk - pobicie  ze skutkiem śmiertelnym w budynku - pustostanie  w  m. Augustów) - t. 26.06. 2018r. godz. 09:00

II K 18/18 -  Edwar  D. ( osk. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne - usiłowanie zabójstwa żony oraz dzieci) - t. 05.07.2018r. godz. 09:00

II K 17/18 - Robert K. ( art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne) - t.  07.08.2018r. godz. 09:00

II K 35/18 - Wojciech F ( art. 148 § 1 kk) -  b/t

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach 

VI K   227/17 Karol Sz. ( osk. z art. 177 §1 kk )   -  t.  22.06.2018r. godz.  10:30

VI K  250/17 - Tomasz M. ( potrącenie ze skutkiem śmiertelnym) - t. 19.07.2018r. godz. 09:30

 

Sąd Rejonowy w Ełku

 

II K 1011/17 -  5 osób oskarżonych  ( poprz. sygn. II K 758/17 - dot. zamieszek przy lokalu kebab) - t.  19. 06. 2018r. godz. 09:00

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawy medialne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.