Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

II W 1022/17 Dariusz J. - osk. z art. 86 § 1 kw - t. 25.01.2018r. godz. 14:10     

 

II W  1291/17  Rafał L i inn  ( dot. zakłócania porządku na wystawie dot. gen. Andersa)  -  t. 09.02. 2018r. godz. 09: 00

 

II K 1293/17  Marek K.  – art.  255 § 1 kk ( art. 335 kpk –  dot. wpisu na stronie internetowej)  -   t.   06.02.2018r. godz. 09:00

 

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

 

II K 160/14  - Marek D. –  (osk. z art. 286 §1 kk - dot. pobierania opłat za leki)  t.   06.02.2018r. godz.  09:00

II K 134/17 - Grzegorz K. -  osk. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art 156§ 2 kk ( dot. wypadku na torze kartingowym w Augustowie) -   odroczona bez terminu

II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  -  odroczona bez terminu;

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 

 

II K 2/17 - Arkadiusz P i 3 inn. ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 264 §3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk - zorganizowana grupa przestępcza ) -  t.  29. 01.2018r. godz. 09:00

II Ka  248/17   Justyna M. G ( osk. z art. 228 §1 kk x 15 - zarzuty korupcyjne )  -  odroczona bez terminu

II K 93/17 - Ati L. ( osk. z art. 148 § 1 kk i inne - sprawa dot. zabójstwa w barze kebab w Ełku ) -  12-16.03.2018r. godz. 09:00

II K 2/18 - Arkadiusz B i 4 inn ( osk. z art. 258 § 1 kk i inne)  - b/t

 

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach

 
...

 

Sąd Rejonowy w Ełku

 

II K 840/17  -  Abdi  L. - 01.02.2018r. godz. 10:00

II K 1011/17 ( poprz. sygn. II K 758/17 - dot. zamieszek przy lokalu kebab) - t. 13.03.2018r. godz. 10:30

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawy medialne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.